Sökoptimering

//Guidelight SEO optimering

Search Engine Optimization

Produkten riktar sig till dig som vill göra företagets hemsida mer synlig samt höja rankingen hos de stora sökmotorerna. SEO (Search Engine Optimization) är ett brett begrepp och innebär att man optimerar sidan inom ett antal områden för att Google och andra sökmotorer ska kunna hitta och kvalificera sidan enligt deras algoritmer. Ju bättre en sida är optimerad desto mer synlig blir sidan och ger er ett försprång till era konkurrenter.

För att exempelvis marknadsföring i sociala medier eller Google adwords kampanjer ska bli lyckade är det en stor fördel om sidan man ska marknadsföra är optimerad innan man påbörjar kampanjen eller annonsen. Vi har tagit fram ett mycket prisvärt paket som visar sidans styrkor och svagheter. Upplägget är enkelt och tydligt och ger er en komplett bild av hur er sida mår.

Inledande analys

Det första som sker är att vi genomför en omfattande analys av sidans alla delar för att få en heltäckande bild av hemsidans styrkor och svagheter. Generellt kan man säga att en sida som inte är optimerad ligger på mellan 40-50% i SEO-core. Men det är mycket som avgör vilken ranking en sida har. Den inledande analysen omfattar ca 30 sidor uppdelat på fem fokusområden. Nedan följer en bild ur analysen som visar en övergripande sammanfattning av sidan.

OPTIMERINGSARBETE

Den inledande analysen utgör grunden för optimeringsarbetet som följer där vi under sex timmar lyfter de delar som har störst effekt på sidans SEO score. Under dessa sex timmar hinner vi lyfta sidans lägsta nivå och rättar till de flesta av de kritiska felen som drar ner sidans ranking och synlighet.

AVSLUTANDE ANALYS

Efter avslutat arbete genomför vi avslutande analys för att mäta resultatet av vårt arbete med sidan. Det går tyvärr inte att garantera ett visst resultat eftersom det är många delar som avgör hur stor skillnad vårt arbete gör. Men i de flesta fall är resultatet väldigt positivt och gör stor skillnad. Vi brukar normal klara att lyfta sidan till en SEO-score på mellan 70-80% vilket är högt för en enskild insats. Nedan följer slutresultatet för samma sida efter avslutat arbete.

SAMMANFATTNING

Vårt SEO-paket ger till en låg kostnad, en heltäckande bild av sidans hälsa och analysen kan användas som grund för vidare arbete antingen på egen hand eller tillsammans med oss. Viktigt att veta är att, för att bibehålla en hög ranking så krävs det löpande insatser och återkommande analyser. Vi erbjuder även detta till mycket låga kostnader jämfört med våra konkurrenter så att även små företag kan arbeta aktivt med SEO. För mer information vänligen kontakta oss så bringar vi klarhet i alla delar.