BRF Portalen

// BRF Portalen

ETT FLEXIBELT ANVÄNDARVÄNLIGT STYRELSEVERKTYG FÖR ATT HANTERA ER FÖRENING

BRF Portalen är en digital samlingsplats för både styrelse och medlemmar. Den underlättar och effektiviserar styrelsens löpande administrativa arbete och alla medlemmar har en egen kontrollpanel där de kan hantera de delar som rör respektive medlem.

Genom att portalen hanterar så många delar av föreningens administration blir den snabbt en naturlig del av det dagliga arbetet och sparar både pengar och tid. I det fall någon i styrelsen byts ut så finns all information alltid tillgänglig och strukturerad i BRF Portalen. Inget mer jagande av information från tidigare styrelsemedlemmar.

Kraftfull, flexibel plattform som blir föreningens viktigaste verktyg!

I det fall någon i styrelsen byts ut så finns all information alltid tillgängligt och strukturerad i BRF Portalen. Inget mer jagande av information från tidigare styrelsemedlemmar.

Se video