Referenser

VGJ Stiftelsen
Referenser

VGJ Stiftelsen

VGJ Stiftelsen

VIOLET JANSSON föddes i Amerika 1918. Hennes föräldrar, Reinhold och Engla, hade träffats på Väddö men emigrerat till Amerika. 1929 flyttade familjen tillbaka till Sverige för gott. Genom sin far Reinhold Österberg hade Violet släkt på Arholma. På 1930-talet träffade Violet sin blivande make Gösta, som även han var bosatt på Väddö. Jag lärde känna Violet under mitten av 1980-talet då jag som nyutexaminerad ekonom från Uppsala Universitet arbetade vid Uplandsbankens fond- och notariatavdelning i Uppsala. Jag var en yngling i 25-årsåldern och Violet levde ett enkelt pensionärsliv på en liten gård på Väddö. Hennes och maken Göstas inkomster var små och så var även utgifterna. Makarna Jansson stammade från enkla förhållanden och var vana vid att leva sparsamt.

besök sidan

gl_logo_light.png

Kontakta oss

Guidelight Solutions AB

Ormingeringen 44A

Tel: 0708669960

info@guidelight.se

Rekommenderat företag

Sitelock

SiteLock

Sitelock.se